Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 148 z 11.6.2005)

Data ogłoszenia:2006-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 27

Strona 1 z 2
17.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/27

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 148 z dnia 11 czerwca 2005 r.) W motywie 5, w zdaniu pierwszym: zamiast: „Oznakowanie (…) w polu nr 18 deklaracji tranzytowej”,

powinno być: „Znaki (…) w polu 18 zgłoszenia tranzytowego”.

W motywie 5, w zdaniu trzecim: zamiast: „…towar podlegający deklaracji tranzytowej (…) w polu nr 31 deklaracji tranzytowej”,

powinno być: „…towar podlegający zgłoszeniu tranzytowemu (…) w polu 31 zgłoszenia tranzytowego”.

W motywie 5, w zdaniu czwartym: zamiast: „…skontrolowane (…), aby pole nr 18 deklaracji tranzytowej”,

powinno być: „…kontrolowane (…), aby pole 18 zgłoszenia tranzytowego”.

W motywie 8, w zdaniu drugim: zamiast: „…we wszystkich procedurach i przeznaczeniach celnych”,

powinno być: „…we wszystkich procedurach celnych”.

W motywie 9, w zdaniu pierwszym: zamiast: „Lista kodów związanych z zabezpieczeniem…”,

powinno być: „Lista kodów numerycznych związanych z gwarancją tranzytową…”.

W art. 1, w pkt 10 dotyczącym art. 454b w ust. 1 lit. d): zamiast: „…datę zapisu w rejestrach”,

powinno być: „…datę wpisu do ewidencji”.

W art. 1, w pkt 10 dotyczącym art. 454b w ust. 4: zamiast: „…data zapisu w rejestrze…”,

powinno być: „…data wpisu do ewidencji…”.

W art. 1, w pkt 17: zamiast: „…tiret szesnaste i siedemnaste brzmienie”,

powinno być: „…tiret szesnaste i siedemnaste otrzymuje brzmienie”.

W art. 2, w ust. 2: zamiast: „…oraz punkty 24), 28) i 29)…”,

powinno być: „…oraz punkty 24), 28) i 30)…”.

L 286/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2006

W załączniku I, w części A, treść dodanego akapitu dla pola 18: zamiast: „Jednakże w przypadku operacji tranzytu, gdy towary umieszczone są w kontenerach, przewożonych za pomocą pojazdów kołowych, organy celne mogą zezwolić, by główny zleceniodawca pozostawił to pole puste w przypadku, gdy sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili składania deklaracji tranzytowej na dostarczenie oznakowań i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku gdy organy celne mogą zagwarantować, że odpowiednia informacja na temat środka transportu zostanie w późniejszym terminie wprowadzona do pola 55”,

powinno być: „Jednakże w przypadku operacji tranzytu, gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów drogowych, organy celne mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole puste, w przypadku gdy sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków i przynależności państwowej środka transportu oraz gdy organy celne mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja dotycząca środka transportu została w późniejszym terminie wpisana w polu 55”.

W załączniku I, w części B, treść dodanego pkt [24]: zamiast: „[24] W przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, przewożonych za pomocą pojazdów kołowych, organy celne mogą zezwolić, by główny zleceniodawca pozostawił to pole puste w przypadku, gdy sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili składania deklaracji tranzytowej na dostarczenie oznakowań i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku gdy organy celne mogą zagwarantować, że odpowiednia informacja na temat środka transportu zostanie w późniejszym terminie wprowadzona do pola 55”,

powinno być: „[24] W przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów drogowych, organy celne mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole puste, w przypadku gdy sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków i przynależności państwowej środka transportu oraz gdy organy celne mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja dotycząca środka transportu została w późniejszym terminie wpisana w polu 55”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 286 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 20 z 200617.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 19 z 200617.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L286 - 15 z 200617.10.2006

  Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L286 - 12 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2006 z dnia 16 października 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 października 2006 r.

 • Dz. U. L286 - 8 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

 • Dz. U. L286 - 6 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L286 - 4 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2006 z dnia 16 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L286 - 1 z 200617.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (Wersja ujednolicona)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.