Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 31

Tytuł:

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 31

Strona 1 z 7
19.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/31

UMOWA O WSPÓŁPRACY w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwaną dalej „Wspólnotą”, oraz KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

L 288/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2006

Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwane dalej „państwami członkowskimi”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA KOREI, zwana dalej „Koreą”, z drugiej strony, zwane dalej razem „Stronami”; BIORĄC POD UWAGĘ wspólne zainteresowanie rozwojem globalnego systemu nawigacji satelitarnej (zwanego dalej „GNSS”) do celów cywilnych, UZNAJĄC znaczenie programu Galileo jako wkładu w rozbudowę infrastruktury nawigacyjnej i informacyjnej w Europie i w Korei, UZNAJĄC zaawansowanie działalności Korei w dziedzinie nawigacji satelitarnej, BIORĄC POD UWAGĘ coraz szybszy rozwój zastosowań GNSS w Korei, w Europie oraz w innych rejonach świata, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel umowy Niniejsza umowa ma na celu wspieranie, ułatwianie i rozszerzanie współpracy pomiędzy Stronami w zakresie globalnej nawigacji satelitarnej do celów cywilnych w ramach wkładu Europy i Korei do Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych.

c) „Lokalne składniki systemu Galileo” oznaczają lokalne mechanizmy zapewniające użytkownikom sygnałów nawigacyjnych i sygnałów pomiaru czasu Galileo dodatkowe informacje w uzupełnieniu danych uzyskiwanych z systemu podstawowego. Składniki lokalne mogą być rozmieszczane w celu zapewnienia podwyższonych parametrów sygnału wokół portów lotniczych i morskich oraz na terenach miejskich lub w trudnych warunkach topograficznych. Galileo dostarczy standardowe modele dla składników lokalnych.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy:

a) „Usługa rozszerzona” oznacza regionalne lub lokalne mechanizmy, takie jak Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS). Mechanizmy te pozwalają użytkownikom GNSS na uzyskanie lepszych parametrów, na przykład zwiększonej dokładności, dostępności, poprawności i niezawodności usługi.

d) „Urządzenia do globalnej nawigacji, pozycjonowania i pomiaru czasu” oznaczają wszelkie urządzenia stosowane przez cywilnych użytkowników końcowych, służące do nadawania, odbioru lub przetwarzania satelitarnych sygnałów nawigacyjnych lub sygnałów pomiaru czasu w ramach realizacji usługi lub współpracy z rozszerzeniami regionalnymi.

e) „Środek regulacyjny” oznacza wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, procedury, decyzje lub działania administracyjne.

b) „Galileo” oznacza niezależny, cywilny, europejski, globalny system nawigacji satelitarnej i satelitarnego pomiaru czasu oferujący usługi GNSS, znajdujący się pod kontrolą cywilną, zaprojektowany i stworzony przez Wspólnotę Europejską, jej Państwa Członkowskie oraz Europejską Agencję Kosmiczną. Eksploatacja systemu Galileo może zostać powierzona podmiotowi prywatnemu. W ramach systemu Galileo przewiduje się usługi powszechnie dostępne, usługi komercyjne, usługi związane z bezpieczeństwem życia, usługi poszukiwawczo-ratownicze, obok bezpiecznych usług publicznych o regulowanym dostępie, z ograniczoną dostępnością, przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb uprawnionych użytkowników sektora publicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 288 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 30 z 200619.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 września 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

 • Dz. U. L288 - 28 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2006 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L288 - 26 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L288 - 22 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 21 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L288 - 18 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu

 • Dz. U. L288 - 7 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L288 - 3 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1039/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L288 - 1 z 200619.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1554/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.