Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Data ogłoszenia:2006-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 10

Strona 1 z 2
L 306/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Procesu Kimberley wyznaczone zostało Ministerstwo Finansów.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik II,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w jeden dzień po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 października 2006 r.

Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 przewiduje wprowadzenie zmian w wykazie uczestników systemu certyfikacji Procesu Kimberley w załączniku II. Przewodniczący systemu certyfikacji Procesu Kimberley w swoim obwieszczeniu z dnia 20 października 2006 r. podjął decyzję o dodaniu Bangladeszu do wykazu uczestników począwszy od dnia 20 października 2006 r. Bułgaria zgłosiła Wspólnocie Europejskiej, że jako organ odpowiedzialny za wdrażanie systemu certyfikacji

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1486/2006 (Dz.U. L 278 z 10.10.2006).

7.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/11

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz uczestników systemu certyfikacji Procesu Kimberley oraz ich odpowiednio wyznaczonych właściwych organów, określonych w art. 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 i 20 ANGOLA Ministry of Geology and Mines Rua Hochi Min Luanda Angola ARMENIA Department of Gemstones and Jewellery Ministry of Trade and Economic Development Yerevan Armenia AUSTRALIA Community Protection Section Australian Customs Section Customs House, 5 Constitution Avenue Canberra ACT 2601 Australia Minerals Development Section Department of Industry, Tourism and Resources GPO Box 9839 Canberra ACT 2601 Australia BANGLADESZ Ministry of Commerce Export Promotion Bureau Dhaka Bangladesh BIAŁORUŚ Department of Finance Sovetskaja Str., 7 220010 Minsk Republika Białorusi BOTSWANA Ministry of Minerals, Energy & Water Resources PI Bag 0018 Gaborone Botswana BRAZYLIA Ministry of Mines and Energy Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 3o andar 70065 — 900 Brasilia — DF Brazylia BUŁGARIA Ministry of Economy Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate 12, Al. Batenberg str. 1000 Sofia Bułgaria KANADA Sprawy międzynarodowe: Department of Foreign Affairs and International Trade Peace Building and Human Security Division Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 Kanada W celu otrzymania wzoru kanadyjskich certyfikatów Procesu Kimberley: Stewardship Division International and Domestic Market Policy Division Mineral and Metal Policy Branch Minerals and Metals Sector Natural Resources Canada 580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6 Ottawa, Ontario Kanada K1A 0E4 Wnioski o charakterze ogólnym: Kimberley Process Office Minerals and Metals Sector (MMS) Natural Resources Canada (NRCan) 10th Floor, Area A-7 580 Booth Street Ottawa, Ontario Kanada K1A 0E4 REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA Independent Diamond Valuators (IDV) Immeuble SOCIM, 2ème étage BP 1613 Bangui Republika Środkowoafrykańska CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA Department of Inspection and Quarantine Clearance General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) 9 Madiandonglu Haidian District, Beijing Chińska Republika Ludowa HONGKONG, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej Department of Trade and Industry Hong Kong Special Administrative Region Peoples Republic of China Room 703, Trade and Industry Tower 700 Nathan Road Kowloon Hong Kong Chiny

L 306/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 17 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pn. LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5266) (1)

 • Dz. U. L306 - 15 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15)

 • Dz. U. L306 - 3 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

 • Dz. U. L306 - 1 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.