Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 44

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

Data ogłoszenia:2006-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 44

Strona 1 z 2
L 318/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2006

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16 z dnia 20 stycznia 2006 r.) Strona 6, art. 7 ust. 5: zamiast: powinno być: „… wymienione w załączniku I oraz w pkt 15 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.”, „… wymienione w załączniku I i II do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.”.

Strona 36, załącznik I A, gatunek: Żabnicowate Lophiidae, strefa: IV (wody Norwegii): zamiast: „Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”, powinno być: „Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”. Strona 38, załącznik I A, gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus, strefa: IIIa, IIIbcd (wody WE): zamiast: „Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”, powinno być: „Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie ma zastsowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”. Strona 47, załącznik I A, gatunek: Błękitek Micromesistius poutassou, strefa: IV (wody Norwegii): zamiast: „Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”, powinno być: „Nie ma zastsowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96”. Strona 65, załącznik I A, gatunek: Makrela Scomber scombrus: zamiast: „Strefa: IIa (wody inne niż wody WE), Vb(wody WE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV MAC/2CX14”, powinno być: „Strefa: IIa (wody inne niż wody WE), VB (wody WE i wody międzynarodowe), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV MAC/2CX14”.

17.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/45

Strona 68, załącznik I A, gatunek: Sola zwyczajna Solea solea, strefa: VIId: zamiast: powinno być: „TAC zapobiegawczy”, „TAC analityczny”.

Strona 72, załącznik I A, gatunek: Ostrobok Trachurus spp. zamiast: powinno być: „Strefa: Vb (wody WE), VI, VII, …”, „Strefa: Vb (wody WE i wody międzynarodowe), VI, VII, …”.

Strona 107, załącznik II A, pkt 12.2, zdanie ostatnie: zamiast: „…, statek traci ze skutkiem natychmiastowym uprawnienia do dodatkowych dni uzaleznionych od specjalnych warunków”, „…, statek traci ze skutkiem natychmiastowym uprawnienia do dodatkowych dni”.

powinno być:

Strona 110, załącznik II A, tabela I, pkt 4.d: zamiast: „4.d 8.1 (g) Sieci trójścienne o rozmiarze oczek =110 mm. Statek przebywa poza portem przez okres nie dłuższy niż 24 godziny. 140 140 205 140 140”

powinno być: „4.d 8.1 (g) Sieci trójścienne o rozmiarze oczek ≤ 110 mm. Statek przebywa poza portem przez okres nie dłuższy niż 24 godziny. 140 140 205 140 140”

Strona 112, załącznik II A, pkt 17.4, koniec ostatniego zdania: zamiast: powinno być: „… dwóch grup narzędzi połowowych”, „… więcej niż jednej grupy narzędzi połowowych”.

Strona 115, nagłówek: zamiast: powinno być: „Dodatek 1 do załącznika III A”, „Dodatek 1 do załącznika II A”.

Strona 115, dodatek 1 do załącznika II A, pkt 2, zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „…, o których mowa w pkt 4 niniejszego zalacznika”, „…, o których mowa w pkt 3 niniejszego dodatku”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 47 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 43 z 200617.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L318 - 42 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 31 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 27 z 200617.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dz. U. L318 - 26 z 200617.11.2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dz. U. L318 - 17 z 200617.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L318 - 15 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L318 - 13 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L318 - 11 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 9 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L318 - 7 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L318 - 3 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L318 - 1 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.