Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 34

L 332/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej porozumieniem EOG), Uwzględniając Porozumienie w sprawie udziału Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej porozumieniem o rozszerzeniu EOG), Uwzględniając protokół 38a dotyczący mechanizmu finansowego EOG, włączony do porozumienia EOG na mocy porozumienia o rozszerzeniu EOG, Uwzględniając porozumienie pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2004–2009, Uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2003/SC z dnia 4 grudnia 2003 r. ustanawiającą Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym ustanawia się Biuro Mechanizmu Finansowego EOG na okres 2004–2009 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 2. Biuro wspiera zarządzanie Mechanizmem Finansowym EOG oraz Norweskim Mechanizmem Finansowym. 3. Biuro wspiera także zarządzanie Instrumentem Finansowym EOG na okres 1999–2003 oraz Mechanizmem Finansowym na okres 1994–1998. 4. Obecnie działający Dział ds. Instrumentu Finansowego w Sekretariacie EFTA zostanie włączony do nowoustanowionego Biura. W zakresie Mechanizmu Finansowego EOG Biuro podlega Tymczasowemu Komitetowi ds. Mechanizmu Finansowego EOG do czasu wejścia w życie porozumienia o rozszerzeniu EOG, a następnie nowemu Komitetowi ds. Mechanizmu Finansowego EOG. 5. W zakresie Norweskiego Mechanizmu Finansowego Biuro podlega władzom norweskim.

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/35

6. Biuro administracyjnie będzie częścią Sekretariatu EFTA. Biuro będzie miało odzielny budżet administracyjny finansowany z funduszy w oparciu o współczynnik będący stosunkiem kosztów właściwych. 7. Dyrektor Biura mianowany jest przez Stały Komitet na wniosek Tymczasowego Komitetu ds. Mechanizmu Finansowego EOG. Artykuł 2 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lutego 2004 r.

W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący Komitetu

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Sekretarz Generalny

William ROSSIER

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.