Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 39

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (  Dz.U. L 281 z 10.11.1979) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128)

Data ogłoszenia:2006-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 39

6.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/39

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 281 z dnia 10 listopada 1979 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128) Sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., str. 99 zostaje anulowane.

Sprostowanie do dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266 z dnia 26 września 2006 r.) Strona 7, art. 12 ust. 4: zamiast: powinno być: „Najpóźniej w dniu 26 września 2010 r.”, „Najpóźniej w dniu 26 września 2011 r.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1191/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 215 z dnia 5 sierpnia 2006 r.) W polskiej wersji Dziennika Urzędowego: Strona 4, załącznik, rząd pierwszy (Nr porządkowy: 09.4038), kolumna czwarta (Opis produktu): zamiast: powinno być: „Schab z kością i szynka, świeże, chłodzone lub mrożone”, „Schab bez kości i szynka, świeże, chłodzone lub mrożone”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 36 z 20066.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 16 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L339 - 12 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1)

 • Dz. U. L339 - 8 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Turcji, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 3 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L339 - 1 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.