Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 12

Strona 12 z 12

5. WARUNKOWOŚĆ Pomoc wspólnotowa dla krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia jest uzależniona od dalszych postępów w spełnianiu kryteriów kopenhaskich, jak również od postępu w spełnianiu priorytetów niniejszego partnerstwa europejskiego. Niewypełnienie tych warunków może prowadzić do zastosowania przez Radę odpowiednich środków na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2666/2000. Pomoc Wspólnoty będzie również podlegać warunkom określonym przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz dnia 21-22 czerwca 1999 r., szczególnie w zakresie podejmowania przez beneficjentów pomocy przeprowadzenia demokratycznych, gospodarczych i instytucjonalnych reform. 6. MONITOROWANIE Realizacja partnerstwa europejskiego będzie monitorowana w oparciu o mechanizmy ustanowione na mocy procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności w oparciu o roczne sprawozdania przedstawiane przez Komisję.

(1)

Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.