Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 74

Oferty o najniższych kwotowaniachpunktu swapowego są zaspokajane w pierwszej kolejności, a następnie akceptowane są kolejno wyższe kwotowania punktu swapowego do wyczerpania całej kwoty waluty będącej przedmiotem przetargu. Jeżeli przy najwyższym zaakceptowanym kwotowaniu punktu swapowego (tzn. krańcowym kwotowaniu punktu swapowego) łączna kwota ofertowa przekracza pozostającą do przydziału kwotę będącą przedmiotem przetargu, pozostała kwota rozdzielana jest proporcjonalnie między oferty zgodnie ze współczynnikiem stanowiącym iloraz pozostałej do przydziału kwoty do całkowitej kwoty ofertowej przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego (patrz ramka 6). Kwotę przydzieloną poszczególnym kontrahentom zaokrągla się do najbliższego całkowitego euro. W rozstrzygnięciu absorbujących płynność przetargów procentowych dotyczących swapów walutowych oferty szereguje się według malejącej wielkości kwotowań punktu swapowego. Oferty o najwyższych kwotowaniach punktu swapowego są zaspokajane w pierwszej kolejności, a następnie akceptowane są kolejno niższe kwotowania punktu swapowego do wyczerpania całej kwoty waluty będącej przedmiotem przetargu. Jeżeli przy najniższym zaakceptowanym kwotowaniu punktu swapowego (tzn. krańcowym kwotowaniu punktu swapowego) łączna kwota ofertowa przekracza pozostającą do przydziału kwotę będącą przedmiotem przetargu, pozostała kwota rozdzielana jest proporcjonalnie między oferty zgodnie ze współczynnikiem stanowiącym iloraz pozostałej do przydziału kwoty do całkowitej kwoty ofertowej przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego (patrz ramka 6). Kwotę przydzieloną poszczególnym kontrahentom zaokrągla się do najbliższego całkowitego euro.

(9) Kwotowania punktów swapowych szereguje się rosnąco, biorąc pod uwagę znak kwotowania, który zależy od znaku różnicy stóp procentowych pomiędzy walutą obcą i euro. Jeżeli w terminie zapadalności swapu stopa procentowa dla waluty obcej jest wyższa niż odpowiadająca jej stopa procentowa dla euro, kwotowanie punktu swapowego jest dodatnie (tzn. euro jest kwotowane z premią w stosunku do waluty obcej). Natomiast jeżeli stopa procentowa dla waluty obcej jest wyższa niż odpowiadająca jej stopa procentowa dla euro, kwotowanie punktu swapowego jest ujemne (tzn. euro jest kwotowane z dyskontem w stosunku do waluty obcej).

13.12.2006

PL Rodzaj aukcji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/31

W przypadku przetargów procentowych Eurosystem może stosować procedury aukcji o jednej lub różnych stopach procentowych. W przypadku aukcji o jednej stopie (aukcja holenderska), stopa procentowa/cena/punkt swapowy dla przydzielonych kwot dla wszystkich przyjętych ofert jest równa krańcowej stopie procentowej/cenie/punktowi swapowemu (tzn. takiej wartości, przy której cały przydział zostaje wyczerpany). W przypadku aukcji o różnych stopach (aukcja amerykańska), stopa procentowa/cena/punkt swapowy dla przydzielonych kwot jest równy stopie procentowej/cenie/punktowi swapowemu oferowanym w każdej poszczególnej ofercie. RAMKA 6 Rozstrzyganie przetargów procentowych dotyczących swapów walutowych Procent przydziału przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego wynosi:

m–1

A– ∑ a(Δs) all%(Δm) =

s=1

a(Δm)

Przydział dla i-tego kontrahenta przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego wynosi:

all(Δm)i = all%(Δm) × a(Δm)i

Całkowita wielkość przydziału dla i-tego kontrahenta wynosi:

m–1

alli = ∑ a(Δs)i + all(Δm)i

s=1

gdzie: A Δs n a(Δs)i a(Δs)

= = = = =

całkowita przydzielona kwota kwotowanie s-tego punktu swapowego przez kontrahentów łączna liczba kontrahentów wielkość oferty przy kwotowaniu s-tego punktu swapowego (Δs) i-tego kontrahenta całkowita wielkość oferty przy kwotowaniu s-tego punktu swapowego (Δs)

n

a(Δs)= ∑ a(Δs)i

i=1

= krańcowe kwotowanie punktu swapowego: Δm ≥ Δs ≥ Δ1 dla zasilających w płynność swapów walutowych Δ1 ≥ Δs ≥ Δm dla absorbujących płynność swapów walutowych = kwotowanie punktu swapowego przed krańcowym kwotowaniem punktu swapowego (ostatnie Δm-1 kwotowanie punktu swapowego, przy którym oferty są przyjęte w całości), Δm > Δm–1 dla zasilających w płynność swapów walutowych Δm–1 > Δm dla absorbujących płynność swapów walutowych all%(Δm) = procent przydziału przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego all(Δs)i = przydział dla i-tego kontrahenta przy kwotowaniu s-tego punktu swapowego alli = całkowita wielkość przydzielona i-temu kontrahentowi

Δm

5.1.6. Ogłaszanie wyników przetargu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.