Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 74

W przypadku przetargów standardowych między ogłoszeniem przetargu a potwierdzeniem wyników przydziału upływają nie więcej niż 24 godziny. W przetargach standardowych mogą uczestniczyć wszyscy kontrahenci spełniający ogólne kryteria kwalifikujące określone w punkcie 2.1. Przetargi szybkie są przeprowadzane w czasie 90 minut. Do udziału w przetargach szybkich Eurosystem może wybrać ograniczoną liczbę kontrahentów. Termin „procedury bilateralne” dotyczy każdego przypadku przeprowadzania przez Eurosystem transakcji z jednym lub kilkoma kontrahentami bez stosowania procedur przetargowych. Procedury bilateralne obejmują operacje realizowane poprzez giełdy papierów wartościowych lub podmioty rynkowe.

L 352/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela 1 Operacje polityki pieniężnej Eurosystemu

Rodzaje transakcji

13.12.2006

Operacje polityki pieniężnej

Zasilenie w płynność

Absorpcja płynności

Termin zapadalności

Częstotliwość

Procedura

Operacje otwartego rynku Podstawowe operacje refinansujące Dłuższe operacje refinansujące Operacje dostrajające Transakcje odwracalne Transakcje odwracalne Transakcje odwracalne Swapy walutowe Jeden tydzień Co tydzień Przetargi standardowe Przetargi standardowe Przetargi szybkie Procedury bilateralne

Transakcje odwracalne Przyjmowanie depozytów terminowych Swapy walutowe Bezwarunkowa sprzedaż (outright sales) Emisja certyfikatów dłużnych

Trzy miesiące Nieznormalizowany

Co miesiąc Nieregularnie

Bezwarunkowy zakup (outright purchase) Operacje strukturalne Transakcje odwracalne

-

Nieregularnie

Procedury bilateralne Przetargi standardowe

Znormalizowany/ nieznormalizowany -

Regularne i nieregularne

Bezwarunkowy zakup (outright purchase)

Bezwarunkowa sprzedaż (outright sales)

Nieregularnie

Procedury bilateralne

Operacje banku centralnego na koniec dnia Kredyt banku centralnego na koniec dnia Depozyt w banku centralnym na koniec dnia — Transakcje odwracalne Overnight Dostęp według uznania kontrahentów Dostęp według uznania kontrahentów

Depozyty

Overnight

podstawowe operacje refinansujące to regularne transakcje odwracalne zasilające w płynność, przeprowadzane co tydzień, z zasady z jednotygodniowym terminem zapadalności. Operacje te przeprowadzane są przez krajowe banki centralne w drodze przetargów standardowych. Podstawowe operacje refinansujące odgrywają zasadniczą rolę w dążeniu do realizacji celów operacji Eurosystemu na otwartym rynku i zapewniają podstawową część środków refinansujących sektor finansowy, dłuższe operacje refinansujące to transakcje odwracalne zasilające w płynność, przeprowadzane co miesiąc, z zasady z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Operacje te mają na celu dostarczenie kontrahentom dodatkowych środków refinansujących na dłuższy okres i są przeprowadzane przez krajowe banki centralne w drodze przetargów standardowych. W tych operacjach Eurosystem z zasady nie zamierza wysyłać sygnałów na rynek i dlatego zazwyczaj przyjmuje w nich bierną rolę podmiotu akceptującego oferowaną stopę procentową (rate taker). operacje dostrajające są przeprowadzane doraźnie w celu kontrolowania płynności na rynku oraz sterowania stopami procentowymi, w szczególności w celu złagodzenia wpływu niespodziewanych wahań płynności na rynku na stopy procentowe. Operacje dostrajające są przede wszystkim realizowane jako transakcje odwracalne, ale mogą też przyjąć formę transakcji bezwarunkowych, swapów walutowych i przyjmowania depozytów terminowych. Instrumenty i procedury stosowane dla potrzeb operacji dostrajających są dostosowane do rodzajów transakcji i konkretnych celów realizowanych w ramach tych operacji. Operacje dostrajające są zazwyczaj realizowane przez krajowe banki centralne w drodze przetargów szybkich lub procedur bilateralnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.