Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 74

L 352/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

PRZYKŁAD 3 Emisja certyfikatów dłużnych EBC w drodze przetargu procentowego

EBC podejmuje decyzję o zaabsorbowaniu płynności z rynku za pomocą emisji certyfikatów dłużnych w drodze przetargu procentowego.

Trzech kontrahentów składa następujące oferty:

Kwota (mln EUR) Stopa procentowa (%) Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem Oferty narastająco

3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,08 3,10 Razem 55 5 5 5 10 20 5 5 5 70 55 5 5 5 40 10 5 5 5 10 10 10 10

0 10 15 15 25 70 25 15 5 180

0 10 25 40 65 135 160 175 180

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu nominalnej kwoty 124,5 mln EUR, ustalając krańcową stopę procentową w wysokości 3,05 %.

Wszystkie oferty poniżej 3,05 % (o wartości narastająco 65 mln EUR) są przyjęte w całości. Przy 3,05 % procentowy współczynnik przydziału wynosi:

124,5 – 65 70

= 85 %

Przydział dla banku 1 przy krańcowej stopie procentowej wynosi na przykład:

0,85 x 20 = 17

Całkowita kwota przydzielona bankowi 1 wynosi:

5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42

Wyniki przydziału można podsumować następująco:

Kwota (mln EUR) Kontrahenci Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

Oferty ogółem Kwota przydzielona ogółem

55,0 42,0

70,0 49,0

55,0 33,5

180,0 124,5

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/65

PRZYKŁAD 4 Absorbujący płynność swap walutowy w drodze przetargu procentowego EBC podejmuje decyzję o zaabsorbowaniu płynności z rynku za pomocą swapu walutowego na kurs EUR/USD w drodze przetargu procentowego. (Uwaga: w tym przykładzie w obrocie euro stosuje się premię). Trzech kontrahentów składa następujące oferty:

Punkty swapowe (× 10 000) Kwota (mln EUR) Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem Oferty narastająco

6,84 6,80 6,76 6,71 6,67 6,63 6,58 6,54 6,49 Razem

5 5 5 10 25 10 5 65

5 5 10 35 20 10 5 90

5 5 5 5 40 10 10 80

0 10 15 15 25 100 40 25 5 235

0 10 25 40 65 165 205 230 235

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu kwoty 158 mln EUR, ustalając krańcowy punkt swapowy na poziomie 6,63. Wszystkie oferty powyżej 6,63 (na łączną kwotę 65 milionów EUR) są przyjęte w całości. Przy 6,63 procentowy współczynnik przydziału wynosi: 158 – 65 = 93 % 100 Przydział dla banku 1 przy danym krańcowym punkcie swapowym wynosi na przykład: 0,93 x 25 = 23,25 Całkowita kwota przydzielona bankowi 1 wynosi: 5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25 Wyniki przydziału można podsumować następująco:

Kwota (mln EUR) Kontrahenci Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

Oferty ogółem Kwota przydzielona ogółem

65,0 48,25

90,0 52,55

80,0 57,20

235,0 158,0

EBC ustala kasowy kurs wymiany (spot) EUR/USD dla tej operacji na poziomie 1,1300. Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o jednej stopie (holenderskiej), w dniu rozpoczęcia operacji Eurosystem kupuje 158 000 000 EUR oraz sprzedaje 178 540 000 USD. W dniu zapadalności operacji Eurosystem sprzedaje 158 000 000 EUR oraz kupuje 178 644 754 USD (kurs terminowy wynosi 1,130663 = 1,1300 + 0,000663). Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o różnych stopach (amerykańskiej), Eurosystem dokonuje wymiany kwot w euro i dolarach amerykańskich, jak pokazano w poniższej tabeli.

Transakcja kasowa Kurs waluty Skup EUR Sprzedaż USD Kurs waluty Transakcja terminowa Sprzedaż EUR Skup USD

1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 Razem

10 000 000 15 000 000 15 000 000 25 000 000 93 000 000

11 300 000 16 950 000 16 950 000 28 250 000 105 090 000

1,130684 1,130680 1,130676 1,130671 1,130667 1,130663 1,130658 1,130654 1,130649

10 000 000 15 000 000 15 000 000 25 000 000 93 000 000

11 306 800 16 960 140 16 960 065 28 266 675 105 151 659

158 000 000

178 540 000

158 000 000

178 645 339

L 352/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.