Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 74

PRZYKŁAD 5 Zapewniający płynność swap walutowy w drodze przetargu procentowego EBC podejmuje decyzję o zasileniu rynku w płynność za pomocą swapu walutowego na stopę EUR/USD w drodze przetargu procentowego. (Uwaga: w tym przykładzie w obrocie euro stosuje się premię). Trzech kontrahentów składa następujące oferty:

Punkty swapowe (x 10 000) Kwota (mln EUR) Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem Oferty narastająco

6,23 6,27 6,32 6,36 6,41 6,45 6,49 6,54 6,58 Razem

5 5 10 10 20 5 5 60

5 10 40 20 5 5 85

5 5 5 20 20 10 10 75

10 10 20 40 80 35 20 5 220

10 20 40 80 160 195 215 220

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu kwoty 197 mln EUR, ustalając krańcowy punkt swapowy na poziomie 6,54. Wszystkie oferty poniżej 6,54 (na łączną kwotę 195 mln EUR) są przyjęte w całości. Przy 6,54 procentowy współczynnik przydziału wynosi: 197 – 195 = 10 % 20 Przydział dla banku 1 przy danym krańcowym punkcie swapowym wynosi na przykład: 0,10 x 5 = 0,5 Całkowita kwota przydzielona bankowi 1 wynosi: 5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5 Wyniki przydziału można podsumować następująco:

Kwota (mln EUR) Kontrahenci Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

Oferty ogółem Kwota przydzielona ogółem

60,0 55,5

85,0 75,5

75,0 66,0

220 197

EBC ustala kasowy kurs wymiany (spot) EUR/USD dla tej operacji na poziomie 1,1300. Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o jednej stopie (holenderskiej), w dniu rozpoczęcia operacji Eurosystem sprzedaje 197 000 000 EUR oraz kupuje 222 610 000 USD. W dniu zapadalności operacji Eurosystem kupuje 197 000 000 EUR oraz sprzedaje 222 738 838 USD (kurs terminowy wynosi 1,130654 = 1,1300 + 0,000654). Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o różnych stopach (amerykańskiej), Eurosystem dokonuje wymiany kwot w euro i dolarach amerykańskich, jak pokazano w poniższej tabeli.

Transakcja kasowa Kurs waluty Sprzedaż EUR Skup USD Kurs waluty Transakcja terminowa Skup EUR Sprzedaż USD

1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 Razem

10 000 000 10 000 000 20 000 000 40 000 000 80 000 000 35 000 000 2 000 000 197 000 000

11 300 000 11 300 000 22 600 000 45 200 000 90 400 000 39 550 000 2 260 000 222 610 000

1,130623 1,130627 1,130632 1,130636 1,130641 1,130645 1,130649 1,130654 1,130658

10 000 000 10 000 000 20 000 000 40 000 000 80 000 000 35 000 000 2 000 000 197 000 000

11 306 270 11 306 320 22 612 720 45 225 640 90 451 600 39 572 715 2 261 308 222 736 573

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/67

PRZYKŁAD 6 Środki kontroli ryzyka Niniejszy przykład ilustruje ogólne zasady kontroli ryzyka stosowane do aktywów zabezpieczających wykorzystywanych w zasilających w płynność operacjach Eurosystemu (1). Przykład jest oparty na założeniu, że kontrahent uczestniczy w następujących operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu: — — — podstawowa operacja refinansująca rozpoczynająca się 28 lipca 2004 r. i kończąca się 4 sierpnia 2004 r., w której kontrahentowi przydzielono 50 mln EUR przy oprocentowaniu 4,24 %; dłuższa operacja refinansująca rozpoczynająca się 29 lipca 2004 r. i kończąca się 21 października 2004 r., w której kontrahentowi przydzielono 45 mln EUR przy oprocentowaniu 4,56 %; podstawowa operacja refinansująca rozpoczynająca się 4 sierpnia 2004 r. i kończąca się 11 sierpnia 2004 r., w której kontrahentowi przydzielono 35 mln EUR przy oprocentowaniu 4,26 %.

Charakterystykę rynkowych aktywów zabezpieczających wykorzystanych przez kontrahenta do zabezpieczenia tych operacji podaje tabela 1. Tabela 1: Rynkowe aktywa zabezpieczające wykorzystane w transakcjach

Charakterystyka Nazwa aktywów Kategoria aktywów Data zapadalności Rodzaj kuponu Częstotliwość kuponu Pozostały okres zapadalności Redukcja wartości

A

Instrument zabezpieczony aktywami Obligacja skarbowa Obligacja przedsiębiorstwa

29.08.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.