Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 53

Strona 1 z 9
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2006 r.

L 383/53

dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972)

(jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/948/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98 w sprawie pomocy dla przemysłu stoczniowego (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przemysłu stoczniowego”), w szczególności jego art. 3 ust. 2, zwróciwszy się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag (2) oraz po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

POSTĘPOWANIE (1) (6)

Włochy złożyły swoje uwagi w piśmie z dnia 26 lipca 2005 r., zarejestrowanym 29 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się o uzupełnienie informacji pismem z dnia 6 stycznia 2006, na które włoskie władze odpowiedziały pismami z dnia 23 stycznia 2006 r. i 2 lutego 2006 r., zwracając się o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi. Pismami z dnia 27 stycznia 2006 r. i 9 lutego 2006 r. Komisja wyraziła zgodę na przedłużenie terminu. Pismem z dnia 6 marca 2006 r., zarejestrowanym tego samego dnia, włoskie władze przekazały część uzupełnionych informacji, natomiast resztę przekazały pismem z dnia 6 kwietnia 2006 r. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY (7)

Pismem z dnia 22 grudnia 2003, zarejestrowanym tego samego dnia, władze włoskie zgłosiły Komisji, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemysłu stoczniowego (1), wniosek o przedłużenie trzyletniego terminu na dostarczenie statku, oznaczonego C.180, na który została przyznana pomoc operacyjna. Statek jest budowany przez stocznię Cantieri Navali Termoli S.p. A. (zwaną dalej „stocznią”). Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. Komisja poinformowała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE, w sprawie zgłoszonego środka pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag w zakresie wspomnianego środka pomocy. Pismami z dnia 28 stycznia 2005 r., 1 kwietnia 2005 r., 1 czerwca 2005 r., 6 lipca 2005 r., zarejestrowanymi odpowiednio 2 lutego 2005 r., 6 kwietnia 2005 r., 6 czerwca 2005 r. i 7 lipca 2005 r., Włochy zwróciły się o przedłużenie terminu składania uwag dotyczących decyzji Komisji o wszczęciu postępowania, na które Komisja odpowiedziała pismami z dnia 4 lutego 2005 r., 8 kwietnia 2005 r., 29 czerwca 2005 r. i 17 lipca 2005 r.

(2)

Włochy zwróciły się do Komisji o przedłużenie ostatecznego terminu dostawy statku (ustalonego na dzień 31 grudnia 2003), który określono w rozporządzeniu w sprawie przemysłu stoczniowego jako warunek korzystania z pomocy operacyjnej w sektorze budownictwa okrętowego związanej z umową. Wniosek o przedłużenie terminu dotyczy statku oznaczonego C.180, budowanego przez stocznię Cantieri Navali Termoli S.p.A., zlokalizowaną w regionie Molise. We wniosku tym zwrócono się o przedłużenie terminu do dnia 31 października 2004 (o 10 miesięcy). Kontrakt na budowę statku, podpisany dnia 30 grudnia 2000, zakładał pierwotnie termin dostawy na dzień 30 czerwca 2003. Zamówienie na budowę statku złożył włoski armator, spółka Marnavi S.p.A., który określił, że statek ma służyć do transportu produktów chemicznych i naftowych. W związku z powyższym kontraktem armator otrzymał promesę pomocy operacyjnej w wysokości 9 %, czyli około 3,9 mln EUR, zgodnie z przepisami art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 70 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

 • Dz. U. L383 - 67 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

 • Dz. U. L383 - 61 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 16 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

 • Dz. U. L383 - 1 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.