Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 133

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 133

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/133

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/989/WE)

L 385/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Środki POCZĄTKOWE (*) 2006 ZMIANA OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 2 0

202

Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

40 000

68 440

108 440

Tytuł 2 — Razem RAZEM

(*) Środki na zobowiązania i na płatności.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/135

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

202

Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

Środki POCZĄTKOWE (*) 2006 ZMIANA OGÓŁEM

40 000

68 440

108 440

Uwagi Program dla wielu beneficjentów PHARE na rzecz uczestnictwa Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Turcji w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

(*) Środki na zobowiązania i na płatności.

L 385/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Środki POCZĄTKOWE (*) 2006

Tytuł Rozdział 3 33

Treść

ZMIANA

OGÓŁEM

WYDATKI OPERACYJNE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI Tytuł 3 — Razem

RAZEM

(*) Środki na zobowiązania i na płatności.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/137

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

Artykuł Pozycja Treść Środki POCZĄTKOWE (*) 2006 ZMIANA OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 3 3

3302

Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa morskiego ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

68 440

68 440

Tytuł 3 — Razem RAZEM

(*) Środki na zobowiązania i na płatności.

L 385/138

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3302

Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa morskiego

Środki POCZĄTKOWE (*) 2006 ZMIANA OGÓŁEM

68 440

68 440

Uwagi Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów pochodzących z Chorwacji i Turcji dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa morskiego i organizacji warsztatów szkoleniowych (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

(*) Środki na zobowiązania i na płatności.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 133 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.