Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 139

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 139

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/139

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/990/WE)

L 385/140

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 140 080 140 080 140 080 140 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/141

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 0

200

Składki z państw trzecich ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

140 080 140 080

140 080 140 080

Tytuł 2 — Razem RAZEM

p.m. 6 800 000

140 080 140 080

140 080 6 940 080

L 385/142

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

200

Składki z państw trzecich

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

p.m.

140 080

140 080

Uwagi Składki z państw stowarzyszonych.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/143

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 3 30 32 35

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

WYDATKI EKSPLOATACYJNE DZIAŁANIA GRUPY INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO Tytuł 3 — Razem 545 000 195 000 275 000 1 310 000 90 080 10 000 40 000 140 080 635 080 205 000 315 000 1 450 080

RAZEM

6 800 000

140 080

6 940 080

L 385/144

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

300 3001

Posiedzenia Grupy robocze Pozycja 3 0 0 — Razem 80 000 290 000 60 000 60 000 140 000 350 000

301 3013

Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne Wyjazdy służbowe departamentu technicznego Pozycja 3 0 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 75 000 255 000 545 000 30 080 30 080 90 080 105 080 285 080 635 080

ROZDZIAŁ 3 2

320 3200

Konferencje i imprezy wspólne Konferencje i imprezy wspólne Pozycja 3 2 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 75 000 75 000 195 000 10 000 10 000 10 000 85 000 85 000 205 000

ROZDZIAŁ 3 5

350 3500

Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem Pozycja 3 5 0 — Razem 103 000 103 000 20 000 20 000 123 000 123 000

351 3510

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Pozycja 3 5 1 — Razem ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 72 000 72 000 275 000 20 000 20 000 40 000 92 000 92 000 315 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

1 310 000 6 800 000

140 080 140 080

1 450 080 6 940 080

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/145

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY

300 3001

Posiedzenia Grupy robocze

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

80 000

60 000

140 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów. 301 3013 Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

75 000

30 080

105 080

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

320 3200

Konferencje i imprezy wspólne Konferencje i imprezy wspólne

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

75 000

10 000

85 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

350 3500

Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

103 000

20 000

123 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

L 385/146

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKA SIEĆ DS. BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO (ciąg dalszy)

351 3510

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

72 000

20 000

92 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 139 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.