Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 257

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 257

Strona 1 z 2
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/257

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/994/WE)

L 385/258

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 21 22

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

INNE SUBWENCJE WKŁAD NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH Tytuł 2 — Razem — 500 000 500 000 500 000 — 500 000

3 30

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Razem — — — —

RAZEM

500 000

500 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/259

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 2 0 ROZDZIAŁ 2 1 ROZDZIAŁ 2 2 — 500 000 500 000 —

Tytuł 2 — Razem

500 000

500 000

L 385/260

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

Uwagi Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/261

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 3 0

Tytuł 3 — Razem RAZEM

— 500 000

— 500 000

L 385/262

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

Uwagi Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/263

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI PHARE

Tytuł Rozdział 1 11

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Razem 30 000 30 000 30 000 30 000

2 21

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE Tytuł 2 — Razem 14 000 14 000 14 000 14 000

3 31

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ Tytuł 3 — Razem 436 000 436 000 436 000 436 000

5

REZERWA

20 000

20 000

RAZEM

500 000

500 000

L 385/264

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 1

114 1141

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych Pracownicy kontraktowi Pozycja 1 1 4 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Tytuł 1 — Razem

30 000

30 000

29.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 257 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.