Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 73

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 73

Strona 1 z 12
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/73

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

(2006/986/WE)

L 385/74 EACEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DOCHODY

2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

2006 Budżet początkowy

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 33 514 000 33 514 000 31 514 000 31 514 000 29 199 000 29 199 000

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z WYNAJMU DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW DAROWIZNY I ZAPISY DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

33 514 000

31 514 000

29 199 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/75 EACEA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura (programy finansowane w rubryce 5 perspektywy finansowej) Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Stosunki zewnętrzne ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

7 250 000 25 430 000

6 817 345 23 912 425

6 317 000 22 156 000

650 000 184 000 33 514 000

611 210 173 020 31 514 000

566 000 160 000 29 199 000

103

Tytuł 1 — Razem

33 514 000

31 514 000

29 199 000

L 385/76 EACEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Społeczeństwo informacyjne

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku

7 250 000

6 817 345

6 317 000

Uwagi Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003. Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

101

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej z tytułu obszaru polityki Edukacja i kultura

2006 Budżet początkowy 2006 Budżet po korekcie w czerwcu 2006 Budżet po korekcie w październiku

25 430 000

23 912 425

22 156 000

Uwagi Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003. Zgodnie z art. 6 decyzji, subwencja przeznaczona dla agencji jest włączona do budżet ogólnego Unii Europejskiej. Zapisany dochód odpowiada subwencji przewidzianej w pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 113 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.