Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 19

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 19

11.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/19

POROZUMIENIE w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej A. List Wspólnoty Europejskiej Szanowni Państwo, W celu zapewnienia przedłużenia ważności obecnie obowiązującego Protokołu (od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r.) ustanawiającego dopuszczalne wielkości połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i w oczekiwaniu na negocjacje w sprawie zmian w protokole, mam zaszczyt potwierdzić, że uzgodniliśmy następujące przejściowe ustalenia: 1) Począwszy od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r., ważność ustaleń obowiązujących przez ostatnie trzy lata jest przedłużona. Wkład finansowy Wspólnoty z tytułu powyższych przejściowych ustaleń odpowiadać będzie kwocie określonej w art. 2 obecnie obowiązującego protokołu (637 500 EUR). Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na rekompensaty finansowe, a płatność dokonana najpóźniej dnia 31 stycznia 2006 r. Ponadto Wspólnota zapewni w tym roku finansowanie studiów rozwojowych dotyczących kraba głębokowodnego, w wysokości 50 000 EUR 2) W czasie tego okresu wydawane będą licencje połowowe w granicach określonych w art. 1 aktualnie obowiązującego protokołu, w zamian za opłaty lub zaliczki w wysokości określonej w pkt 2 Załącznika do protokołu. Byłbym zobowiązany za potwierdzenie otrzymania niniejszego listu oraz wyrażenie zgody co do jego treści. Proszę Państwa o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku. W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 40/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

B. List Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Państwa listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „W celu zapewnienia przedłużenia ważności obecnie obowiązującego Protokołu (od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r.) ustanawiającego dopuszczalne wielkości połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i w oczekiwaniu na negocjacje w sprawie zmian w protokole, mam zaszczyt potwierdzić, że uzgodniliśmy następujące przejściowe ustalenia: 1) Począwszy od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r., ważność ustaleń obowiązujących przez ostatnie trzy lata jest przedłużona. Wkład finansowy Wspólnoty z tytułu powyższych przejściowych ustaleń odpowiadać będzie kwocie określonej w art. 2 obecnie obowiązującego protokołu (637 500 EUR). Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na rekompensaty finansowe, a płatność dokonana najpóźniej dnia 31 stycznia 2006 r. Ponadto Wspólnota zapewni w tym roku finansowanie studiów rozwojowych dotyczących kraba głębokowodnego, w wysokości 50 000 EUR 2) W czasie tego okresu wydawane będą licencje połowowe w granicach określonych w art. 1 aktualnie obowiązującego protokołu, w zamian za opłaty lub zaliczki w wysokości określonej w pkt 2 Załącznika do protokołu.”. Mam zaszczyt potwierdzić, że Rząd Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej akceptuje treść Państwa listu oraz że list ten stanowi, jak też i niniejszy list, porozumienie zgodne z Państwa wnioskiem. Proszę Państwa o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku. W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 32 z 200611.2.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 21 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

 • Dz. U. L40 - 17 z 200611.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 15 z 200611.2.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L40 - 13 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.