Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 30

Strona 1 z 14
L 408/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Konieczne są pewne dostosowania techniczne dotyczące niektórych zapisów językowych w kilku rozporządzeniach dotyczących sektora wołowiny i cielęciny z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł 12 ust. 5 i art. 12a ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 zawierają wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 4 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 996/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich

2 1

(2)

(3)

(4)

.)3 .rts ,6002.3.01 z 17 L .U.zD( 6002/804 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .01 .rts ,7991.5.82 z 731 L .U.zD .)5 .rts ,6002.11.82 z 033 L .U.zD( 6002/9471 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .53 .rts ,5991.6.72 z 341 L .U.zD

1 2

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/31

przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepis te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. (5) Artykuł 8 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1081/1999 z dnia 26 maja 1999 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim oraz w jerzykach tych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 297/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego dla wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) zawierają wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L408 - 21 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

 • Dz. U. L408 - 13 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L408 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.