Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 1

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU GENERALNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 (2006/71/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 43/2 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

DOCHODY

TYTUŁ 3 PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

322

Umowa PHARE 2005/099–243

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

200 000

200 000

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/3 CEDEFOP

WYDATKI

TYTUŁ 3 KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

312 3122

Działania określone Umowa PHARE 2005/099–243

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

200 000

200 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 43 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 57 z 200614.2.2006

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (  Dz.U. L 341 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200614.2.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 9 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 5 z 200614.2.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L43 - 0 z 200614.2.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.