Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 7

(39)

Dzięki dostarczaniu ESA wyczerpujących informacji przetargowych, ESA będzie mogła monitorować sposób ustalania cen przez strony, a jeśli sposób ustalania cen zostanie uznany za niezgodny z ogólnym rozwojem rynku wzbogacania, ESA będzie w stanie podjąć działania korygujące, w szczególności przez zwiększanie przywozu wzbogaconego uranu z Rosji. Komisja oczekuje, że zdyscyplinuje to strony w zakresie sposobu ustalania cen.

(40)

iii) Monitorowanie przez Agencję Dostaw Euratomu

(36)

W celu wzmocnienia monitorującej roli ESA, strony zobowiązały się ponadto dostarczać ESA wszelkie stosowne szczegóły umowne dotyczące umów na wzbogacanie. Informacje te to ceny i warunki płatności, jak również wszelkie stosowne informacje dotyczące cen, wymagane przez ESA w odniesieniu do umów na wzbogacanie z klientami zlokalizowanymi zarówno na terenie UE, jak i poza jej obszarem. Informacje te umożliwią

Badanie rynku dotyczące równowagi wskazało, że pod warunkiem pewnej modyfikacji, planowane zobowiązania mogą wystarczyć do usunięcia obaw Komisji. W poprawionych zobowiązaniach z dnia 3 września 2004 r. strony zobowiązały się dodatkowo umożliwić zewnętrznym biegłym rewidentom ETC składanie Komisji sprawozdań, jako częśc i ich regularnych dorocznych kontroli, dotyczących zgodności z częścią zobowiązań odnoszących się do zmiany umowy wspólników i stworzenia barier ochronnych.

(41)

W dniu 23 września 2004 r. komitet doradczy ds. koncentracji wydał pozytywną opinię w sprawie projektu decyzji i zatwierdził przyjęcie projektu decyzji.

L 61/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2006

VIII. WNIOSEK (42)

W świetle powyższego uznano, że zobowiązania zaproponowane przez strony modyfikują zgłoszoną koncentrację w takim zakresie, że rozwiane zostają poważne wątpliwości Komisji, co do zgodności tej koncentracji

ze wspólnym rynkiem. Koncentracja zostaje więc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem na mocy art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie połączeń oraz z Porozumieniem EOG na mocy jego art. 57, z zastrzeżeniem realizacji zobowiązań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 17 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.