Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 17

Strona 1 z 6
2.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/171/WE) Dnia 3 maja 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji Komisji w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html (1) Dnia 4 listopada 2004 r. Komisja otrzymała zgłoszenie na mocy art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) dotyczące zaplanowanej koncentracji, dzięki której niemieckie przedsiębiorstwo Bertelsmann AG (zwane dalej: „Bertelsmann”), kontrolowana wyłącznie przez nie spółka zależna Gruner+Jahr AG & Co. KG (zwana dalej: „G+J”) oraz Axel Springer AG (zwane dalej: „Springer”) uzyskałyby wspólną kontrolę nad niemieckim przedsiębiorstwem NewCo (zwanym dalej: „NewCo”) nabywając udziały w nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorstwie. Bertelsmann (i G+J) oraz Springer będą określane wspólnie, jako „strony”. Dnia 29 listopada 2004 r. niemiecki organ ochrony konkurencji (Bundeskartellamt), zawiadomił Komisję, że zaplanowana koncentracja może stanowić znaczące zagrożenie dla konkurencji na niemieckim rynku druku metodą wklęsłodruku lub alternatywnie na niemieckim rynku produktów drukarskich, których wytworzenie odbywa się pod presją czasu, w szczególności czasopism. Decyzją z dnia 23 grudnia 2004 r. Komisja uznała, że zgłoszona operacja wzbudza poważne wątpliwości odnośnie jej zgodności ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG. W związku z tym Komisja wszczęła postępowanie w tej sprawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie połączeń i zadecydowała, że na podstawie art. 9 ust. 3 lit. a) tegoż rozporządzenia sama zajmie się kwestiami poruszonymi przez niemiecki organ ochrony konkurencji. Bertelsmann jest międzynarodowym przedsiębiorstwem medialnym. Jego działalnością drukarską zajmuje się spółka zależna Arvato AG (zwana dalej: „Arvato”), kontrolująca niemiecką drukarnię wklęsłodruku MaulBelser, drukarnię druku offsetowego Mohn Media w Guetersloh oraz wiele innych drukarni w Europie, takich jak drukarnia wklęsłodruku Eurogravure S.p.A. we Włoszech, czy Eurohueco S.A. w Hiszpanii. Dodatkowo Arvato planuje uruchomienie w ciągu najbliższych dwóch lat nowego zakładu drukarskiego wklęsłodruku w Liverpoolu (Zjednoczone Królestwo). Ponadto kontrolowana wyłącznie przez Bertelsmanna G+J zajmująca się wydawaniem, drukiem i dystrybucją gazet i czasopism, posiada dwa zakłady drukarskie wklęsłodruku w Niemczech: w Itzehoe (blisko Hamburga) i Dreźnie. (5) Springer zajmuje się wydawaniem, drukiem i dystrybucją gazet i czasopism oraz posiada udziały w przedsiębiorstwach zajmujących się nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych. Springer prowadzi dwa zakłady drukarskie wklęsłodruku w Niemczech, mianowicie w Ahrensburg (blisko Hamburga) i Darmstadt. Prowadzi on również trzy zakłady druku offsetowego zajmujące się wyłącznie drukiem gazet. Koncentracja polega na połączeniu NewCo z pięcioma niemieckimi zakładami wklęsłodruku kontrolowanymi przez Arvato, G+J i Springera oraz należącym do Arvato zakładem wklęsłodruku, który ma zostać uruchomiony w Wielkiej Brytanii. Po dokonaniu transakcji zarówno Bertelsmann jak i G+J będą dysponowały udziałami w NewCo w wysokości 37,45 % każdy, a do Springera należało będzie pozostałe 25,1 % z prawem weta w zakresie podejmowania decyzji strategicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 61 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 21 z 20062.3.2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L61 - 11 z 20062.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

 • Dz. U. L61 - 10 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dz. U. L61 - 9 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L61 - 3 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L61 - 1 z 20062.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.