Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 111

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 111

Strona 1 z 2
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/111

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006 (2006/151/WE)

L 67/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 1 — Razem 14 398 000 14 398 000 12 670 000 12 670 000 2 520 000 2 520 000

2 20

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EOG Tytuł 2 — Razem — — 288 000 288 000 — —

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/113 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

14 398 000

12 670 000

2 520 000

L 67/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/115 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

288 000

Tytuł 2 — Razem RAZEM

— 14 398 000

288 000 12 958 000

— 2 520 000

L 67/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z EOG

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

288 000

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/117 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 10 11 12 13

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA ZATRUDNIENIE PODRÓŻE SŁUŻBOWE WYDATKI REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 8 540 500 924 500 174 000 10 000 9 649 000 4 700 000 950 000 460 000 10 000 6 120 000 650 000 350 000 50 000 10 000 1 060 000

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Razem 605 800 400 000 59 700 48 500 115 000 120 000 1 349 000 450 000 550 000 200 000 350 000 150 000 300 000 2 000 000 50 000 550 000 250 000 100 000 50 000 200 000 1 200 000

3 30 31 32 33 34 35

WYDATKI EKSPLOATACYJNE POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW PODRÓŻE ROZWÓJ BAZ DANYCH BADANIA INFORMACJE I PUBLIKACJA WYDATKI NA TŁUMACZENIA Tytuł 3 — Razem 2 459 000 193 900 330 000 85 100 172 000 160 000 3 400 000 800 000 280 000 1 758 000 1 000 000 400 000 600 000 4 838 000 — 50 000 100 000 — 100 000 10 000 260 000

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

L 67/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 0 ROZDZIAŁ 1 1 ROZDZIAŁ 1 2 ROZDZIAŁ 1 3

8 540 500 924 500 174 000 10 000

4 700 000 950 000 460 000 10 000

650 000 350 000 50 000 10 000

Tytuł 1 — Razem

9 649 000

6 120 000

1 060 000

8.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.