Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 125

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 125

Strona 1 z 16
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/125

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 (2006/152/WE)

L 67/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

Treść

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 24 742 000 24 742 000 25 885 500 25 885 500 22 228 122 22 228 122

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. — —

3 30

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Razem 1 805 000 1 805 000 2 338 500 2 338 500 1 143 281 1 143 281

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Razem 300 000 300 000 200 000 200 000 386 913 386 913

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. — —

RAZEM

26 847 000

28 424 000

23 758 316

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/127

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Pozycja 1 0 0 — Razem 738 000 369 000 800 000 1 066 000 705 000 2 134 000 14 026 000 150 000 1 700 000 500 000 22 188 000 82 000 410 000 p.m. p.m. 686 000 30 000 164 000 1 100 000 p.m. Pozycja 1 0 1 — Razem 2 472 000 82 000 p.m. p.m. 82 000 24 742 000 60 000 25 885 500 — 22 228 122 p.m. 1 991 500 60 000 p.m. p.m. 620 000 80 500 80 500 800 000 — 1 057 079 — — 340 944 72 996 32 291 154 820 600 000 357 000 805 000 900 000 793 000 2 497 000 15 422 000 150 000 1 700 000 610 000 23 834 000 80 500 330 000 656 925 270 298 642 429 718 446 783 729 1 973 505 14 644 620 134 201 903 534 443 356 21 171 043 91 818 357 772 6 438

101 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019

Cedefop Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Europejska Agencja Odbudowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

102 1020 1021 1022

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej Pozycja 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

Tytuł 1 — Razem

24 742 000

25 885 500

22 228 122

L 67/128

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

100

Opłaty z agencji i organów Uwagi Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1000

Europejska Agencja Środowiska

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

738 000

600 000

656 925

1001

Europejska Fundacja Szkolenia

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

369 000

357 000

270 298

1002

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

800 000

805 000

642 429

1003

Europejska Agencja ds. Leków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 125 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.