Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 217

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 217

Strona 1 z 22
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/217

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006 (2006/154/WE)

L 67/218

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

DOCHODY

Rok budżetowy 2006 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

Tytuł Rozdział 1 11

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 267 400 000 267 400 000 267 780 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 232 265 524 232 265 524

2 3

POZOSTAŁE SUBWENCJE ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU ZE ŚRODKÓW UE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

2 795 000 p.m. p.m.

2 795 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 483 843 239 859 1 483 843 239 859

4 5

6

60 61 62

p.m. p.m.

151 855 000 3 960 000

151 855 000 3 960 000 211 708 003 211 708 003 211 708 003

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

RAZEM

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/219 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1 1 0 0A 1101 1 1 0 1A 1102 1 1 0 2A 1103 1 1 0 3A 1104 1 1 0 4A

2005–2006 Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03) Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03) Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01) Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01) Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) Pozycja 1 1 0 — Razem 5 000 000 46 500 000 10 500 000 144 000 000 1 500 000 18 500 000 4 500 000 30 500 000 500 000 5 900 000 267 400 000 267 780 000 5 000 000 50 000 000 10 500 000 123 500 000 1 500 000 16 400 000 4 500 000 55 880 000 500 000 5 500 000 57 000 000 12 000 000 90 000 000 1 500 000 19 000 000 4 500 000 45 000 000 500 000 4 000 000 239 000 000 5 500 000 57 000 000 12 000 000 90 000 000 1 500 000 19 000 000 4 500 000 45 000 000 500 000 4 000 000 239 000 000 232 265 524 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 232 265 524

1 1 0A

2004

Tytuł 1 — Razem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

L 67/220

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

110 1100

2005–2006 Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03)

Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2004 Zobowiązanie Płatność

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 217 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 425 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.