Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 425

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 425

Strona 1 z 19
8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/425

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006 (2006/158/WE)

L 67/426

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Razem 83 580 000 83 580 000 77 455 000 77 455 000 67 350 400,— 67 350 400,—

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 34 000 000 34 000 000 30 400 000 30 400 000 28 485 264,27 28 485 264,27

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Razem 650 000 650 000 530 000 530 000 536 550,— 536 550,—

5 52

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Razem 3 871 000 3 871 000 2 900 000 2 900 000 2 381 238,72 2 381 238,72

6 60

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Razem 550 000 550 000 250 000 250 000 91 102,15 91 102,15

7 70

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. — — 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem 900 000 900 000 300 000 300 000 540 870,17 540 870,17

RAZEM

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/427 EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

100

Pobrane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

83 580 000 83 580 000

77 455 000 77 455 000

67 350 400,— 67 350 400,—

Tytuł 1 — Razem

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

L 67/428

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

100

Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2743/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 3).

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/429 EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

200 201

Wkłady Wspólnoty Europejskiej Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

30 000 000 4 000 000 34 000 000

25 400 000 5 000 000 30 400 000

24 500 000,— 3 985 264,27 28 485 264,27

Tytuł 2 — Razem

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

L 67/430

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2006

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Uwagi Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w części III Komisja o budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą. 201 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 67 POZ 425 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 729 z 20068.3.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 685 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 649 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 615 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 573 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 521 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 479 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 395 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 331 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 277 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 217 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 173 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 125 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 111 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 59 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 1 z 20068.3.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L67 - 0 z 20068.3.2006

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.