Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 39

Tytuł:

Addendum do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (  Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 39

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/39

ADDENDUM do dyrektywy 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 344 z dnia 27 grudnia 2005 r.)

Dodaje się następujące oświadczenia:

1.

Oświadczenie Komisji dotyczące wytycznych

Natychmiast po przyjęciu dyrektywy dotyczącej ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci (22. zmiana dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych preparatów niebezpiecznych), Komisja, w porozumieniu z ekspertami z państw członkowskich odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonywaniem dyrektywy 76/769/EWG oraz z zainteresowanymi stronami, przygotuje wytyczne w celu ułatwienia wykonania tej dyrektywy. Wytyczne te dotyczyć będą w szczególności przepisów nakładających ograniczenia na niektóre substancje zawarte w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci, w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą warunku „które mogą być brane do ust” zgodnie z załącznikiem do tej dyrektywy. W ramach tych prac zostaną przeanalizowane kwestie „dostępnych” materiałów z dodatkiem plastyfikatorów oraz zabawek przeznaczonych „do trzymania w ręku”.

2.

Oświadczenie dotyczące komponentów zapachowych

Komisja potwierdza zamiar zajęcia się kwestią komponentów zapachowych w zabawkach w ramach rewizji dyrektywy Rady 88/378/EWG dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Zaletą takiego rozwiązania będzie dokładne zidentyfikowanie tego, co należy rozumieć pod pojęciem komponentów zapachowych, zbadanie odpowiednich środków postępowania z rozpoznanym ryzykiem i zapewnienie spójności z innymi przepisami tej dyrektywy.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 68 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 37 z 20068.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uchylająca decyzję 2001/645/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu folii z politereftalanu etylenu pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 15 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

 • Dz. U. L68 - 6 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 366/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

 • Dz. U. L68 - 1 z 20068.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 365/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.