Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 12

Tytuł:

Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 12

Strona 1 z 2
L 71/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

UMOWA W FORMIE WYMIANY LISTÓW dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi a. List od Wspólnoty Europejskiej Bruksela 30 stycznia 2006 r. Szanowny Panie, W odniesieniu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi, mam zaszczyt zaproponować następujące zmiany w załącznikach do Umowy: Zastąpienie tekstu w załączniku V, pkt 11, do Umowy, zgodnie z zaleceniem Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 14 ust. 1 Umowy, właściwym tekstem dodatku A, załączonego do niniejszego pisma. Byłbym bardzo zobowiązany za potwierdzenie zgody Stanów Zjednoczonych Ameryki na tego rodzaju zmianę w załączniku V do Umowy. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Jaana HUSU-KALLIO

b. List od Stanów Zjednoczonych Ameryki Bruksela 1 lutego 2006 r. Szanowny Panie, Niniejszym mam zaszczyt przedstawić odpowiedź na list dotyczący szczegółów proponowanych zmian w załączniku V, pkt. 11, do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Mam zaszczyt potwierdzić, że Stany Zjednoczone Ameryki przyjmują proponowane zmiany zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego, ustanowionego na mocy postanowień art. 14 ust. 1 Umowy, których kopia jest załączona do niniejszego listu. Rozumiem, że zmiany te wejdą w życie w dniu, w którym WE powiadomi USA o dopełnieniu niezbędnych procedur stosowanych przy wdrażaniu tych zmian. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu właściwego organu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Norval E. FRANCIS

10.3.2006

Dodatek A

„ZAŁĄCZNIK V

Wywóz z WE do USA Warunki handlowe Warunki szczególne Normy USA Normy WE Działanie Równoważność Warunki szczególne Działanie

Wywóz z USA do WE

PL

— — —

Artykuł Gatunek Warunki handlowe Zdrowie zwierząt/zdrowie Normy WE Normy USA publiczne

Równoważność

11. Produkty rybołówstwa przeznaczone do spożycia przez ludzi

Zdrowie zwierząt USDI & Tytuł 50 USDI & Tytuł 50 91/67 NE 91/67 NE W razie stosowania WE ocenia nowe normy US

— Ryby/ produkty rybołówstwa

91/67

USDI & Tytuł 50

NE

— Małże/skorupiaki (oprócz żywych)

91/67

USDI & Tytuł 50

NE

Zdrowie publiczne Wymogi niskiej zawartości kwasu względem konserw żywnościowych USA mają podać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób można rozpatrzyć wniosek WE dotyczący równoważności konserw żywnościowych o niskiej zawartości kwasu. WE ma dostarczyć: 1) właściwe informacje i dokumenty dotyczące procedury audytu i kontroli wdrażania przez państwa Członkowskie; oraz 2) informacje w sprawie stosowania systemów HACCP w państwach członkowskich. 21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 70–82, 180, 110.3–110.93, 113, 114, 123, 172–193, 1240 91/493 96/22 96/23 Tak (2) [SANCO/10169/ 2005] Rev 3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— Ryby/ produkty rybołówstwa

91/493 96/22 96/23

21 CFR 123, 1240 FFDCA, FIFRA, PHSA, 21 CFR 70–82, 180, 110.3–110.93, 113, 114, 123, 172–193, 1240

Tak (3)

L 71/13

Wywóz z WE do USA Warunki handlowe Warunki szczególne Normy USA Normy WE Działanie Równoważność Warunki szczególne Działanie

L 71/14

Wywóz z USA do WE

— Artykuł — Gatunek Warunki handlowe — Zdrowie zwierząt/zdrowie Normy WE Normy USA publiczne

Równoważność

— Ryby/ produkty rybołówstwa USA mają przeprowadzić kontrolę na miejscu w odniesieniu do systemu WE (obejmującą wizytę w urzędach centralnych WE oraz obserwację procedur audytu realizowanych przez Komisję w niektórych państwach członkowskich).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 57 z 200610.3.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L71 - 55 z 200610.3.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 53 z 200610.3.2006

  Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 50 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 3 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.