Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 1

28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (2006/233/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 2 Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie ustanowionym na podstawie art. 3 Umowy przez Komisję wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich. W sprawach dotyczących wkładu finansowego Szwajcarii oraz znacznych odstępstw dotyczących rozszerzenia aktów ustawodawstwa wspólnotowego o Szwajcarię, stanowisko zajęte przez Wspólnotę w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu zostanie przyjęte przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. W przypadku wszelkich innych decyzji Wspólnego Komitetu oraz zaleceń, stanowisko Wspólnoty zostanie przyjęte przez Komisję. Artykuł 3 Przewodniczący Rady dokona, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, powiadomienia przewidzianego w art. 13 Umowy (2). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, (1) a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 20 lipca 2000 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską dotyczących umowy o współpracy w dziedzinie statystyki. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 października 2004 r. oraz z zastrzeżeniem jej zawarcia w terminie późniejszym, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 26 października 2004 r. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, 27 lutego 2006 W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodnicząca

(1) Opinia wydana 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 90 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L90 - 48 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 37 z 200628.3.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 36 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska

 • Dz. U. L90 - 35 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach Media Plus i Media-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 32 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 23 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie

 • Dz. U. L90 - 22 z 200628.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej we wspólnotowych programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L90 - 21 z 200628.3.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie współpracy w zakresie statystyki

 • Dz. U. L90 - 18 z 200628.3.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L90 - 2 z 200628.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.