Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 1

Strona 1 z 15
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007 (2007/281/WE)

L 126/2 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 16 032 240 16 032 240 16 700 000 16 700 000 16 418 000,— 16 418 000,—

2 20 21 22 23 24 25

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 100 000 p.m. 3 000 57 000 40 000 p.m. p.m. 140 000 p.m. 3 000 70 000 67 000 0,— 0,— 0,— 36 050,26 p.m. 0,— 36 050,26

3 30 31 32

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚCI OD ISLANDII PŁATNOŚCI OD NORWEGII INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI Tytuł 3 — Razem 20 076 358 022 p.m. 378 098 16 400 309 960 396 700 723 060 0,— 334 880,— 200 000,— 534 880,—

RAZEM

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/3 CEDEFOP

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 032 240 16 032 240

16 700 000 16 700 000

16 418 000,— 16 418 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

L 126/4 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1). Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/5 CEDEFOP

TYTUŁ 2 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

20 21 22 23 24 25

— — — — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 2 1

210

Wpływy z najmu i dzierżawy ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

3 000 3 000

3 000 3 000

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 2 2

220

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

57 000 57 000

70 000 70 000

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 2 3

230

Zwrot różnych wydatków ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

40 000 40 000

67 000 67 000

36 050,26 36 050,26

ROZDZIAŁ 2 4

240

Podarunki i darowizny ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.