Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 115

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 115

Strona 1 z 15
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/115

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007 (2007/284/WE)

L 126/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KSZTAŁCENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 11 12 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) Tytuł 1 — Razem 0 0 19 116 900 19 116 900 2 950 000 16 500 000 0 19 450 000 2 500 000,— 16 000 000,— 0,— 18 500 000,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. 1 900 1 900

10 10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Razem p.m. p.m. 758 923,— 758 923,—

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Razem p.m. 0 0 314 288 665 408 979 696 479 232,— 651 485,— 1 130 717,—

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 4 864 567 4 864 567 5 000 000,— 5 000 000,—

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. 1 040 260 645 958 1 686 218 510 000,— 813 000,— 1 323 000,—

RAZEM

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/117 EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) ROZDZIAŁ 1 2 — EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 1001 1002 1003 1004

Phare Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 Artykuł 1 0 0 — Razem 0 0 0 0 0 1 215 000 285 000 364 500 85 500 1 950 000 1 935 000,— 565 000,— 0,— 0,— 2 500 000,—

101 1011 1012

Przedakcesja Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 Artykuł 1 0 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 0 0 0 0 810 000 190 000 1 000 000 2 950 000 0,— 0,— 0,— 2 500 000,—

ROZDZIAŁ 1 1

110 1101 1102

Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułów 1 i 2 Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułu 3 Artykuł 1 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 0 0 0 0 12 085 000 4 415 000 16 500 000 16 500 000 11 565 000,— 4 435 000,— 16 000 000,— 16 000 000,—

ROZDZIAŁ 1 2

120 1201 1202

Europejska Fundacja Kształcenia Subwencja ETF z tytułów 1 i 2 Subwencja ETF z tytułu 3 Artykuł 1 2 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM 15 464 500 3 652 400 19 116 900 19 116 900 0 0 0 0 0,— 0,— 0,— 0,—

Tytuł 1 — Razem

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

L 126/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI KSZTAŁCENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

100 1001

Phare Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1002

Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

285 000

565 000,—

1003

Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

364 500

0,—

1004

Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

85 500

0,—

101 1011

Przedakcesja Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

810 000

0,—

1012

Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

190 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

110 1101

Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 115 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.