Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 10

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 10

Strona 10 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 000

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania: — personelu czynnie zatrudnionego, — małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia, — dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, — dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, — sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

170 1700

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

24 000

23 000

51 731,46

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

182 1820

Aktywność społeczna pracowników Aktywność społeczna pracowników

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

24 000

24 516,48

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

L 126/200

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH (ciąg dalszy)

183 1830

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych Ubezpieczenie chorobowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

869 000

729 000

638 036,08

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23. Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe. 1831 Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

222 000

186 000

162 059,53

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 jego zatącznika VIII. Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze. 1832 Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

321 000

271 000

240 159,13

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu. 1833 Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

20 000

p.m.

0,—

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.