Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 11

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 11

Strona 11 z 19

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/201 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 201 202 203 204 205 208 209

Wynajem Ubezpieczenie Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie Utrzymanie i sprzątanie Wyposażenie obiektów Ochrona i dozór budynków Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków Inne wydatki związane z budynkami ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 633 000 420 000 707 000 605 000 2 054 000 348 000 230 000 3 609 000 16 606 000

7 384 000 392 000 519 000 539 000 3 829 000 240 000 225 000 2 852 000 15 980 000

6 643 685,37 333 492,23 419 833,22 435 563,03 1 891 838,69 465 395,49 574 772,73 1 710 657,08 12 475 237,84

ROZDZIAŁ 2 1

211 2110 2111 2112 2113 2114

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji Artykuł 2 1 1 — Razem 1 465 000 582 000 150 000 p.m. 2 575 000 1 909 000 6 681 000 717 000 312 000 120 000 p.m. 1 710 000 1 899 000 4 758 000 836 846,24 216 428,66 0,— 0,— 1 419 018,77 688 690,49 3 160 984,16

2115

212 2120 2121 2122 2123

Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów 200 000 243 000 215 000 p.m. 109 000 110 000 p.m. p.m. 819 201,70 387 905,18 0,— 0,—

L 126/202

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

Artykuł Pozycja 212 2124 2125 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

(ciąg dalszy) Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów Artykuł 2 1 2 — Razem ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 4 622 000 6 262 000 11 542 000 18 223 000 2 470 000 5 627 000 8 316 000 13 074 000 2 840 838,46 3 680 288,— 7 728 233,34 10 889 217,50

ROZDZIAŁ 2 2

220 2200 2201 2202 2203

Wyposażenie i instalacje techniczne Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji Artykuł 2 2 0 — Razem 1 428 000 15 000 1 000 598 000 2 042 000 101 000 16 000 1 000 410 000 528 000 2 522,34 497 620,47 0,— 295 723,36 795 866,17

221 2210 2211 2212 2213

Meble Nowy zakup mebli Wymiana mebli Wynajem mebli Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli Artykuł 2 2 1 — Razem p.m. p.m. 551 000 536 000 15 000 p.m. p.m. 111 000 106 500 4 500 462 826,22 83 765,65 0,— 0,— 546 591,87

223 2230 2231 2232 2233

Pojazdy Nowe zakupy pojazdów Wymiana pojazdów Wynajem pojazdów Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów Artykuł 2 2 3 — Razem p.m. 1 000 p.m. p.m. 1 000 p.m. 1 000 p.m. p.m. 1 000 0,— 0,— 68,68 0,— 68,68

225 2250 2251 2252

Wydatki na dokumentację i bibliotekę Fundusze biblioteczne, zakupy książek Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający Prenumerata gazet i periodyków Artykuł 2 2 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM p.m. 464 000 554 000 3 148 000 90 000 p.m. 229 000 300 000 940 000 71 000 29 885,33 0,— 109 878,13 139 763,46 1 482 290,18

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.