Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 12

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 12

Strona 12 z 19

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/203 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 3

230 2300

Materiały papiernicze i biurowe Materiały papiernicze i biurowe Artykuł 2 3 0 — Razem 250 000 250 000 234 000 234 000 216 461,04 216 461,04

232 2320 2329

Obciążenia finansowe Koszty bankowe Inne koszty finansowe Artykuł 2 3 2 — Razem p.m. 70 000 70 000 p.m. 64 000 64 000 57 000,— 0,— 57 000,—

233 2330

Koszty prawne Koszty prawne Artykuł 2 3 3 — Razem 100 000 100 000 98 000 98 000 35 895,45 35 895,45

234 2340

Odszkodowania Odszkodowania Artykuł 2 3 4 — Razem 20 000 20 000 20 000 20 000 0,— 0,—

235 2350 2353 2354 2358 2359

Inne wydatki operacyjne Różne ubezpieczenia Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe Archiwizacja dokumentów Kontynuacja działalności Inne wydatki operacyjne Artykuł 2 3 5 — Razem 3 000 52 000 152 000 110 000 10 000 327 000 2 000 56 000 130 000 86 000 38 000 312 000 2 207,41 12 958,28 100 124,08 98 578,73 521,02 214 389,52

239 2390

Publikacje Publikacje Artykuł 2 3 9 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 25 000 25 000 792 000 28 000 28 000 756 000 16 500,— 16 500,— 540 246,01

ROZDZIAŁ 2 4

240 2400

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Artykuł 2 4 0 — Razem 250 000 250 000 235 000 235 000 249 306,06 249 306,06

241 2410 2411

Telekomunikacja Opłaty telekomunikacyjne Sprzęt telekomunikacyjny Artykuł 2 4 1 — Razem ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 710 000 23 000 733 000 983 000 508 000 37 000 545 000 780 000 355 323,73 19 811,61 375 135,34 624 441,40

L 126/204

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 5

250 2500 2501

Obrady ogółem Obrady ogółem Członkostwo w forach Artykuł 2 5 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 10 000 65 000 75 000 75 000 10 000 64 000 74 000 74 000 3 500,— 0,— 3 500,— 3 500,—

Tytuł 2 — Razem

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/205 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

200

Wynajem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów. 201 Ubezpieczenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

420 000

392 000

333 492,23

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. 202 Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

707 000

519 000

419 833,22

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania. 203 Utrzymanie i sprzątanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

605 000

539 000

435 563,03

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin. 204 Wyposażenie obiektów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.