Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 13

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 13

Strona 13 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Uwagi Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

L 126/206

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY (ciąg dalszy)

205

Ochrona i dozór budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

348 000

240 000

465 395,49

Uwagi Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną. 208 Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

230 000

225 000

574 772,73

Uwagi Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków. Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów. 209 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz podatek od lokali użytkowych. Środki te pokrywają także koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ

211 2110

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/207 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ (ciąg dalszy)

2 1 1 (ciąg dalszy)

2111

Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

582 000

312 000

216 428,66

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji. 2112 Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

150 000

120 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji. 2113 Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe. 2114 Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3. 2115 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.