Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 15

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 15

Strona 15 z 19

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

2 2 0 (ciąg dalszy)

2203

Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

598 000

410 000

295 723,36

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego w pozycjach 2 2 0 0–2 2 0 1, a także np. umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego, koszty pomocy technicznej i wykonania zleconych usług. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych. 221 2210 Meble Nowy zakup mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

536 000

106 500

462 826,22

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itp. 2211 Wymiana mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

4 500

83 765,65

Uwagi Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli. 2212 Wynajem mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynajem mebli. 2213 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/211 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

223 2230

Pojazdy Nowe zakupy pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów. 2231 Wymiana pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę. 2232 Wynajem pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 000

1 000

68,68

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów. 2233 Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.). 225 2250 Wydatki na dokumentację i bibliotekę Fundusze biblioteczne, zakupy książek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

90 000

71 000

29 885,33

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

L 126/212

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

2 2 5 (ciąg dalszy)

2251

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe). 2252 Prenumerata gazet i periodyków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

464 000

229 000

109 878,13

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

230 2300

Materiały papiernicze i biurowe Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

250 000

234 000

216 461,04

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz. 232 2320 Obciążenia finansowe Koszty bankowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.