Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 16

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 16

Strona 16 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

70 000

64 000

57 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki). 2329 Inne koszty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/213 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

233 2330

Koszty prawne Koszty prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

98 000

35 895,45

Uwagi Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy. 234 2340 Odszkodowania Odszkodowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

20 000

20 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań. 235 2350 Inne wydatki operacyjne Różne ubezpieczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 000

2 000

2 207,41

Uwagi Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.) 2353 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

52 000

56 000

12 958,28

Uwagi Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych. 2354 Archiwizacja dokumentów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

152 000

130 000

100 124,08

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

L 126/214

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

2 3 5 (ciąg dalszy)

2358

Kontynuacja działalności

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

110 000

86 000

98 578,73

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności. 2359 Inne wydatki operacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

38 000

521,02

Uwagi Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach. 239 2390 Publikacje Publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

28 000

16 500,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

240 2400

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

250 000

235 000

249 306,06

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/215 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

241 2410

Telekomunikacja Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

710 000

508 000

355 323,73

Uwagi Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i koszty konserwacji sprzętu, abonamenty, koszty połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych) oraz koszty wsparcia technicznego i zleconych usług związanych z telekomunikacją, centralą telefoniczną i urządzeniami odbiorczymi. Obejmują one także zakup książek telefonicznych. 2411 Sprzęt telekomunikacyjny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.