Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 17

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 17

Strona 17 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

23 000

37 000

19 811,61

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

250 2500

Obrady ogółem Obrady ogółem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

10 000

3 500,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą. 2501 Członkostwo w forach

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

65 000

64 000

0,—

Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

L 126/216

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000 3001 3002 3003

Obrady Zwroty dla uczestników obrad Tłumaczenia ustne Wyżywienie Inne wydatki Artykuł 3 0 0 — Razem 7 086 000 24 000 183 000 5 000 7 298 000 6 162 000 48 000 140 000 5 000 6 355 000 5 684 205,37 24 754,— 116 400,— 29,08 5 825 388,45

301 3010 3011 3012

Ocena produktów medycznych Ocena produktów leczniczych Ocena określonych sierocych produktów leczniczych Specjalne działania Artykuł 3 0 1 — Razem 46 513 000 4 576 000 p.m. 51 089 000 46 058 000 5 476 000 425 000 51 959 000 29 098 525,— 4 946 740,— 681 580,— 34 726 845,—

302 3020 3021

Wydatki na tłumaczenia pisemne Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu Inne tłumaczenia Artykuł 3 0 2 — Razem 2 500 000 1 093 000 3 593 000 1 769 000 716 000 2 485 000 980 487,12 62 800,— 1 043 287,12

303 3030

Badania i konsultacje Badania i konsultacje Artykuł 3 0 3 — Razem 150 000 150 000 170 000 170 000 150 174,18 150 174,18

304 3040

Informacje i publikacje Informacje i publikacje Artykuł 3 0 4 — Razem 178 000 178 000 194 000 194 000 122 182,56 122 182,56

305 3050

Programy wspólnotowe Programy wspólnotowe Artykuł 3 0 5 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 490 000 490 000 62 798 000 760 000 760 000 61 923 000 131 921,20 131 921,20 41 999 798,51

Tytuł 3 — Razem

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/217 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

300 3000

Obrady Zwroty dla uczestników obrad

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, komitetów naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych komitetów i grup roboczych. Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą. 3001 Tłumaczenia ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

24 000

48 000

24 754,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji. 3002 Wyżywienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

183 000

140 000

116 400,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad. 3003 Inne wydatki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.