Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 18

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 18

Strona 18 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

5 000

29,08

Uwagi Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

L 126/218

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE (ciąg dalszy)

301 3010

Ocena produktów medycznych Ocena produktów leczniczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na: — wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców na specjalistyczne badania i konsultacje zlecone wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom) zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków, — nabycie usług doradczych, jeżeli Agencja nie posiada odpowiedniego personelu do przeprowadzenia oceny naukowej zgłoszeń, — przeprowadzone już badania lub subskrypcje w specjalistycznych instytucjach badawczych, — zapłatę za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia. 3011 Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia. 3012 Specjalne działania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/219 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE (ciąg dalszy)

302 3020

Wydatki na tłumaczenia pisemne Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. 3021 Inne tłumaczenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Uwagi Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie. 303 3030 Badania i konsultacje Badania i konsultacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

150 000

170 000

150 174,18

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji. 304 3040 Informacje i publikacje Informacje i publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

178 000

194 000

122 182,56

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.