Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 3

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 3

Strona 3 z 19

p.m.

0,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody EMEA z organizacji seminariów. 524 Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/181 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 6 WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

600 601

Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

490 000 p.m. 490 000

760 000 315 000 1 075 000

0,— 0,— 0,—

Tytuł 6 — Razem

490 000

1 075 000

0,—

L 126/182

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 6 WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

600

Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

490 000

760 000

0,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji. 601 Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

315 000

0,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/183 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 7 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 7 0

700

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

0,— 0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

L 126/184

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 7 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

700

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły, zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/185 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

900

Dochody różne ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

800 000 800 000

900 000 900 000

198 960,62 198 960,62

Tytuł 9 — Razem RAZEM

800 000 154 538 000

900 000 138 676 000

198 960,62 109 396 447,50

L 126/186

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.