Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 4

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 4

Strona 4 z 19

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900

Dochody różne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

800 000

900 000

198 960,62

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/187 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH Tytuł 1 — Razem 47 708 000 610 000 499 000 1 375 000 240 000 24 000 41 571 000 586 000 485 000 1 119 000 155 000 23 000 36 463 429,57 559 574,71 435 831,40 726 064,05 5 897,69 51 731,46

1 457 000 51 913 000

1 210 000 45 149 000

1 064 771,22 39 307 300,10

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY WYDATKI NA INFORMATYKĘ MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE Tytuł 2 — Razem 16 606 000 18 223 000 3 148 000 792 000 983 000 75 000 39 827 000 15 980 000 13 074 000 940 000 756 000 780 000 74 000 31 604 000 12 475 237,84 10 889 217,50 1 482 290,18 540 246,01 624 441,40 3 500,— 26 014 932,93

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Razem 62 798 000 62 798 000 61 923 000 61 923 000 41 999 798,51 41 999 798,51

9 90

INNE WYDATKI ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

RAZEM

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

L 126/188

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju Dodatki stałe Artykuł 1 1 0 — Razem 24 934 000 1 997 000 3 237 000 115 000 30 283 000 20 880 000 1 673 000 2 730 000 110 000 25 393 000 18 097 096,47 1 382 248,46 2 330 048,96 115 914,90 21 925 308,79

111 1110 1113 1114

Inny personel Personel pomocniczy Doradcy specjalni Agenci kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Razem p.m. 1 547 000 1 627 000 80 000 241 000 p.m. 1 539 000 1 780 000 1 512 930,78 0,— 523 288,80 2 036 219,58

112 1120

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu Artykuł 1 1 2 — Razem 784 000 784 000 767 000 767 000 700 772,11 700 772,11

114 1140 1141 1143 1144 1149

Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia Zryczałtowany dodatek funkcyjny Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych Inne dodatki i zwroty Artykuł 1 1 4 — Razem p.m. 514 000 p.m. 4 000 507 000 2 000 1 000 p.m. 467 000 p.m. 4 000 460 000 2 000 1 000 3 569,58 321 900,05 1 189,92 892,44 0,— 327 551,99 0,—

115 117 1170 1173 1174 1175

Godziny nadliczbowe Świadczenia dodatkowe Zewnętrzni tłumacze konferencyjni Centrum Tlumaczeń, Luksemburg Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych Usługi tymczasowe Artykuł 1 1 7 — Razem

10 000 10 000 227 000 1 600 000 1 847 000

p.m. p.m. 206 000 1 699 000 1 905 000

0,— 0,— 177 000,— 1 470 871,08 1 647 871,08

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/189 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.