Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 5

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 5

Strona 5 z 19

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja 118 1180 1181 1182 1183 1184

11 13 14 15

— — — —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem Różne wydatki związane z rekrutacją Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin) Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 1 8 — Razem 210 000 10 000 195 000 95 000 100 000 610 000 240 000 20 000 207 000 83 000 137 000 687 000 246 337,49 8 022,24 160 992,35 53 834,86 177 262,20 646 449,14

119 1190 1191

Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników Wskaźnik korygujący Środki tymczasowe Artykuł 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 12 043 000 p.m. 12 043 000 47 708 000 10 572 000 p.m. 10 572 000 41 571 000 9 179 256,88 0,— 9 179 256,88 36 463 429,57

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Artykuł 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 610 000 610 000 610 000 586 000 586 000 586 000 559 574,71 559 574,71 559 574,71

ROZDZIAŁ 1 4

140 141

Restauracje i stołówki Służba medyczna ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

372 000 127 000 499 000

363 000 122 000 485 000

355 831,40 80 000,— 435 831,40

ROZDZIAŁ 1 5

152 153

Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni Koszt organizacji stażów w Agencji ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

1 053 000 322 000 1 375 000

872 000 247 000 1 119 000

548 137,07 177 926,98 726 064,05

L 126/190

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 6

160 163 164

Zapomogi losowe Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

2 000 235 000 3 000 240 000

5 000 150 000 p.m. 155 000

5 897,69 0,— 0,— 5 897,69

ROZDZIAŁ 1 7

170 1700

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Artykuł 1 7 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 24 000 24 000 24 000 23 000 23 000 23 000 51 731,46 51 731,46 51 731,46

ROZDZIAŁ 1 8

182 1820

Aktywność społeczna pracowników Aktywność społeczna pracowników Artykuł 1 8 2 — Razem 25 000 25 000 24 000 24 000 24 516,48 24 516,48

183 1830 1831 1832 1833

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych Artykuł 1 8 3 — Razem ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM 869 000 222 000 321 000 20 000 1 432 000 1 457 000 729 000 186 000 271 000 p.m. 1 186 000 1 210 000 638 036,08 162 059,53 240 159,13 0,— 1 040 254,74 1 064 771,22

Tytuł 1 — Razem

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/191 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 1100

Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66 stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.