Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 6

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 6

Strona 6 z 19

ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1). Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia. 1101 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3. ust. 2 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu. 1102 Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu. 1103 Dodatki stałe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

115 000

110 000

115 914,90

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

L 126/192

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

111 1110

Inny personel Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0. 1113 Doradcy specjalni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki. 1114 Agenci kontraktowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych. 112 1120 Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

784 000

767 000

700 772,11

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3. Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/193 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

114 1140

Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 000

4 000

3 569,58

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na: — dodatki z tytułu narodzin, — w przypadku śmierci urzędnika: — jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, — koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego. 1141 Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.