Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 7

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 7

Strona 7 z 19

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

507 000

460 000

321 900,05

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia. 1143 Zryczałtowany dodatek funkcyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

2 000

1 189,92

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego zatącznika VII. 1144 Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 000

1 000

892,44

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 jego zatącznika VII. 1149 Inne dodatki i zwroty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

L 126/194

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 4 (ciąg dalszy)

1 1 4 9 (ciąg dalszy)

Środki te przeznaczone są na: — odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, — odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem. 115 Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego. 117 1170 Świadczenia dodatkowe Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i obsługi technicznej, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji. 1173 Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji. 1174 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

227 000

206 000

177 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/195 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 7 (ciąg dalszy)

1175

Usługi tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Uwagi Środki te przeznaczone są na: — zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski, — koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych, — powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji, — koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych, — dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych. 118 1180 Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

210 000

240 000

246 337,49

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.