Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 8

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 8

Strona 8 z 19

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp), badania lekarskie kandydatów. 1181 Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

20 000

8 022,24

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub zakończeniu stosunku pracy w instytucji lub przy przeniesieniu do innego miejsca pracy. 1182 Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

195 000

207 000

160 992,35

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego zatącznika VII.

L 126/196

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 (ciąg dalszy)

1 1 8 2 (ciąg dalszy)

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym miejscu. 1183 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

95 000

83 000

53 834,86

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu. 1184 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

137 000

177 262,20

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego 20 i 71 oraz art. 10 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy. 119 1190 Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników Wskaźnik korygujący

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/197 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 9 (ciąg dalszy)

1191

Środki tymczasowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.