Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 9

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 9

Strona 9 z 19

U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). Środki te przeznaczone są na koszty wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. Środki mają całkowicie tymczasowy charakter i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

610 000

586 000

559 574,71

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 jego zatącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140

Restauracje i stołówki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

372 000

363 000

355 831,40

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

L 126/198

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy)

141

Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

127 000

122 000

80 000,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego zatącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne komisji ds. inwalidztwa.

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

152

Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Uwagi Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej. 153 Koszt organizacji stażów w Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

322 000

247 000

177 926,98

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

160

Zapomogi losowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

5 000

5 897,69

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/199 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE (ciąg dalszy)

163

Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

235 000

150 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami. 164 Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.