Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171

Strona 1 z 19
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/171

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2007 (2007/285/WE)

L 126/172

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Razem 105 870 000 105 870 000 92 580 000 92 580 000 71 895 055,75 71 895 055,75

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 41 000 000 41 000 000 37 400 000 37 400 000 33 198 059,90 33 198 059,90

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Razem 798 000 798 000 650 000 650 000 535 940,— 535 940,—

5 52

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Razem 5 580 000 5 580 000 6 071 000 6 071 000 3 568 431,23 3 568 431,23

6 60

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Razem 490 000 490 000 1 075 000 1 075 000 0,— 0,—

7 70

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem 800 000 800 000 900 000 900 000 198 960,62 198 960,62

RAZEM

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/173 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Pobrane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

105 870 000 105 870 000

92 580 000 92 580 000

71 895 055,75 71 895 055,75

Tytuł 1 — Razem

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

L 126/174

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

100

Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, str. 1).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/175 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 201

Wkłady Wspólnoty Europejskiej Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

35 000 000 6 000 000 41 000 000

30 000 000 7 400 000 37 400 000

27 088 149,70 6 109 910,20 33 198 059,90

Tytuł 2 — Razem

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

L 126/176

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Uwagi Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł 02 03 02 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą. 201 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 171 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.