Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 225

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 225

Strona 1 z 12
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/225

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 (2007/286/WE)

L 126/226

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY Tytuł 1 — Razem 13 000 000 700 000 13 700 000 12 100 000 500 000 12 600 000 0,— 300 000,— 300 000,—

2 21 22

INNE SUBWENCJE UDZIAŁ NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA Tytuł 2 — Razem 411 706 100 000 511 706 521 125 515 625,— 521 125 515 625,—

3 31

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Razem 0 0 0 0 0,— 0,—

RAZEM

14 211 706

13 121 125

815 625,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/227

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 1 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

13 000 000 13 000 000

12 100 000 12 100 000

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 1 2

120 121

Phare Cards ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

p.m. 700 000 700 000

500 000

300 000,—

500 000

300 000,—

Tytuł 1 — Razem

13 700 000

12 600 000

300 000,—

L 126/228

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

120

Phare

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

500 000

300 000,—

121

Cards

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

700 000

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/229

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 1 — UDZIAŁ NORWEGII ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 1 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

411 706 411 706

521 125 521 125

515 625,— 515 625,—

ROZDZIAŁ 2 2

221 222

Turcja Chorwacja ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

100 000 p.m. 100 000

Tytuł 2 — Razem

511 706

521 125

515 625,—

L 126/230

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 1 — UDZIAŁ NORWEGII

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

411 706

521 125

515 625,—

ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

221

Turcja

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

100 000

222

Chorwacja

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/231

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 1 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 1 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

0 0

0 0

0,— 0,—

Tytuł 3 — Razem RAZEM

0 14 211 706

0 13 121 125

0,— 815 625,—

L 126/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 225 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.