Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 259

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 259

Strona 1 z 10
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/259

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 (2007/287/WE)

L 126/260

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 26 500 000 26 500 000 16 800 000 16 800 000 4 753 000,— 4 753 000,—

3 30

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) Tytuł 3 — Razem 545 900 545 900 346 080 346 080 100 000,— 100 000,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/261

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wkład Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

26 500 000 26 500 000

16 800 000 16 800 000

4 753 000,— 4 753 000,—

Tytuł 2 — Razem

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

L 126/262

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Uwagi Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/263

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300 301

Wkład EOG (% wkładu UE) Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

545 900 p.m. 545 900

346 080 p.m. 346 080

100 000,— p.m. 100 000,—

Tytuł 3 — Razem RAZEM

545 900 27 045 900

346 080 17 146 080

100 000,— 4 853 000,—

L 126/264

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

300

Wkład EOG (% wkładu UE)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

545 900

346 080

100 000,—

Uwagi Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia. 301 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/265

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 18 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW WYDATKI REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY Tytuł 1 — Razem 8 900 900 500 000 50 000 750 000 25 000 265 000 10 490 900 5 096 540 400 000 10 500 420 000 20 000 137 058 6 084 098 170 000,— 10 000,— 20 560,— 2 531 560,— 2 041 000,— 290 000,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Razem 1 585 000 700 000 410 000 110 000 110 000 480 000 3 395 000 1 500 000 1 155 090 795 000 90 000 105 000 248 000 3 893 090 285 000,— 305 000,— 379 000,— 79 000,— 65 000,— 125 000,— 1 238 000,—

3 30

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Razem 13 160 000 13 160 000 7 168 892 7 168 892 1 083 440,— 1 083 440,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

L 126/266

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 259 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.