Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 289

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 289

Strona 1 z 19
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/289

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007 (2007/288/WE) Władze budżetowe zatwierdziły budżet na rok 2007 dla EU-OSHA. Zatwierdzenie oznacza zwolnienie subwencji WE w kwocie 6 018 000 EUR z tytułów I i II oraz 7 446 000 EUR z tytułu III oraz dodatkowo ujęcie w rezerwie kwoty 282 000 EUR z tytułów I i II oraz kwoty 254 000 EUR z tytułu III, w sposób następujący:

Środki na rok 2007 z tytułów I i II ogółem: Kwota w rezerwie: Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułów I i II: Środki na rok 2007 z tytułu III ogółem: Kwota w rezerwie: Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułu III:

6 300 000 EUR 282 000 EUR 6 018 000 EUR 7 700 000 EUR 254 000 EUR 7 446 000 EUR

Warunkiem zwolnienia kwot ujętych w rezerwie jest spełnienie zestawu czterech kryteriów przed corocznym posiedzeniem agencji i komisji ds. budżetu oraz komisji kontroli budżetowej w maju 2008 r. Warunki są następujące: 1. Końcowy program pracy agencji zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające Parlamentowi ścisłe monitorowanie działań agencji. Program winien również zawierać pełną listę zadań wyraźnie wskazującą, które zadania zostały dodane w porównaniu z poprzednimi latami. Specjalistyczne komisje winny wydać pozytywną ocenę dotyczącą realizacji działań przez agencję w porównaniu z jej końcowym programem pracy. Wytyczne dotyczące polityki personalnej winny być w pełni wdrożone. Komisja winna przedstawić Parlamentowi nowe plany w zakresie polityki personalnej, które winny być gotowe przed WPB na rok 2008.

2. 3. 4.

L 126/290

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 14 473 180 14 473 180 13 831 358 13 831 358 13 557 784,— 13 557 784,—

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem 237 303 237 303 210 303 210 303 180 303,— 180 303,—

5 50 52 54 59

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

6 60

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. 66 500 66 500 p.m. p.m.

RAZEM

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/291

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102 103

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

14 000 000 0 148 080 325 100 14 473 180

13 200 000 329 438 301 920

13 200 000,— 357 784,—

13 831 358

13 557 784,—

Tytuł 1 — Razem

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

L 126/292

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 104 z 15.7.2005, str. 5). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. 101 Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 289 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.