Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 339

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 339

Strona 1 z 11
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/339

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 (2007/289/WE)

L 126/340

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

DOCHODY WPŁYWY Z OPŁAT Tytuł 1 — Razem 9 026 000 9 026 000 8 395 000 8 395 000 8 848 080,— 8 848 080,—

2 20

SUBWENCJE DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Razem 3 394 278 3 394 278 2 130 522 2 130 522 1 603 258,10 1 603 258,10

5 50

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE Tytuł 5 — Razem 12 000 12 000 12 000 12 000 257 598,84 257 598,84

6 60

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO Tytuł 6 — Razem 15 000 15 000 15 000 15 000 36 008,43 36 008,43

9 91 92 93

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PODARUNKI I DAROWIZNY PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI Tytuł 9 — Razem 280 000 p.m. 172 122 452 122 298 000 p.m. 327 878 625 878 360 095,28 0,— 0,— 360 095,28

RAZEM

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/341

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — WPŁYWY Z OPŁAT

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Otrzymane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

9 026 000 9 026 000

8 395 000 8 395 000

8 848 080,— 8 848 080,—

Tytuł 1 — Razem

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

L 126/342

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — WPŁYWY Z OPŁAT

100

Otrzymane opłaty

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2039/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 33). Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/343

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja z pozycji 17 04 05 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

0,— 0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

L 126/344

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

200

Subwencja z pozycji 17 04 05

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 339 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.